BORANG JUAL, BELI & SEWA RUMAH

WAJIB ISIKAN ALAMAT LENGKAP BAGI MEMUDAHKAN PROSES PERIKSA HARGA PASARAN
CTH : 20 X 70 , 1400 KP, 1 EKAR, 1 HEKTAR
JIKA ADA SEBARANG PENAMBAHAN ATAU UBAHSUAI SEPERTI KABINET DAPUR, TAMBAH BILIK, TEMBOK BATU, SILA NYATAKAN
ANGGARAN HARGA JUALAN
SEKIRANYA YA, PIHAK KAMI AKAN MENGHUBUNGI TUAN/PUAN BAGI PENERANGAN LANJUT